E-learningový test k ověření kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly

Termín

Termín bude doplněn.

Místo konání

kdykoli přes internet v pohodlí kanceláře či domova
 

Odpovědnost za organizování, řízení a zajištění přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly mají vedoucí orgánů veřejné správy v rámci své řídící pravomoci a jsou povinni dbát, aby finanční kontrolu vykonávali zaměstnanci s kvalifikačními předpoklady dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Sada testů, která je sestavena Certifikovanými interními auditory ve veřejné správě dle aktuálně platné zákonné a podzákonné úpravy, umožňuje prověřit kvalifikaci všech pracovníků, kteří jsou ze zákona odpovědní za nakládání s veřejnými prostředky. Kompetence jsou prověřovány dvojicí testů Základní informace + konkrétní role dle zákona. Každý test se skládá z 30 otázek náhodně vybraných z rozsáhlé sady předpřipravených dotazů.

Nabídka:

Finanční kontrola – základní informace

Finanční kontrola – vedoucí orgánu veřejné správy.                                                         

Finanční kontrola – příkazce operace

Finanční kontrola – správce rozpočtu

Finanční kontrola – hlavní účetní

 

Při vyhodnocení jsou stanoveny 3 úrovně znalostí:

  1. Základní povědomí – účastník prokázal všeobecnou znalost systému finanční kontroly, typů a principů výkonu řídící kontroly a rolí v nich vystupujících, dokladů schvalovaných v rámci řídící kontroly, pravomocí a odpovědností zákonných rolí, schvalovacích procesů a návazností řídící kontroly na další procesy v organizaci veřejné správy.
  2. Prokázání kvalifikace –  účastník prokázal dostatečnou kvalifikaci pro naplnění zákonných povinností při správě veřejných prostředků.
  3. Expertní znalost – účastník prokázal dostatečnou kvalifikaci pro poskytování metodické podpory při výkonu řídící kontroly, zavádění a udržování vnitřního řídícího a kontrolního systému v orgánu veřejné správy.

 

Akreditace

Akreditováno u Ministerstva vnitra: AK/PV-563/2019 průběžné vzdělávání pro úředníky.

 

Cena

Kč 1 500+DPH

 

Odeslat přihlášku