Efektivní řízení ÚSC a jejich organizací - Řádné nakládání s veřejnými prostředky

Termín

05 / 10 / 2023 9:00

06 / 10 / 2023 13:30

Místo konání

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
 

Charakter akce:

Dvoudenní odborná konference a workshop pro představitele krajů a měst, jejich společností a odborníky v oboru.

Organizátor:

Společnost DYNATECH s.r.o. ve spolupráci s Krajem Vysočina. Kraj Vysočina vystupuje v roli spolupořadatele a pro tuto konferenci poskytuje zázemí, organizační spolupráci a také se podílí na jejím odborném programu.

 

Termíny:

Čtvrtek dne 5. října 2023:

1. den konference v čase 9:00 – 16:30 hodin – odborná vystoupení a panelová diskuse - připravujeme

Řádné nakládání s veřejnými prostředky

Společenský večer v EA Business Hotel Jihlava, Havlíčkova 5625/28, Jihlava – 18:00 až 24:00 hodin

 

Pátek dne 6. října 2023:

2. den konference v čase 9:00 - 13:30 hodin – odborný workshop

Od výkonu řídící kontroly k účinnému vnitřnímu kontrolnímu systému aneb Je účinný vnitřní kontrolní systém vhodný nástroj pro zajištění řádného nakládání s veřejnými prostředky?

Akreditace

akreditaci na oba dva dny  pro vedoucí úředníky připravujeme

Cena

Kč 3 700,-- pro vedoucí úředníky dle §2 odst.5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících ÚSC a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Pro ostatní účastníky konference - 3 700,-- + 777,-- DPH celkem 4 477,-- Kč.

Co odborným seminářem získáte?

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“ je již čtrnáctým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě.

 

Společně se zástupci Ministerstva financí ČR a předními odborníky z praxe budeme hledat odpovědi na hlavní výzvy pro kraje, města a jejich organizace spojené s jejich financováním, hospodařením
a zejména řádným nakládáním s veřejnými prostředky:

    Jak naplňovat aktuální požadavky na řádné nakládání s veřejnými prostředky?
•    Jaké jsou připravované novinky v oblasti účetnictví ve veřejné správě? 
•    Jak se změní požadavky v oblasti rozpočtových pravidel územních rozpočtů? 
•    Jaké jsou připravované legislativní změny v oblasti finanční kontroly? 
•    Jak se zajistit výkon interního auditu dle mezinárodních standardů?
•    Budeme i nadále vnitřní kontrolní systém považovat za formalitu?
•    Jak nejlépe zajišťovat kvalifikované ekonomické pracovníky na úrovní 
       krajů, obcí a jejich příspěvkových organizací (in-house vs outsourcing)?
•    Jaké místo zaujímá digitalizace ve strategii řízení územních samosprávných 
       celků a jejich organizací při naplňování požadavků řádného nakládání 
       s veřejnými prostředky?
•    Jaké jsou aktuální trendy a praktické zkušenosti s narůstajícími požadavky 
       a jejich dopady na chování lidí a organizací?
•    Jak se s novými požadavky vyrovnávají menší obce a příspěvkové organizace?
•    Jaké nové možnosti a výzvy přináší digitalizace a technologické inovace 
        pro řízení veřejnoprávních korporací?

Přednáší

Ing. Jakub Bažant, ředitel odboru 75 – Výkaznictví státu, Ministerstvo financí ČR

Ing. Miroslav Matej, Ph.D, ředitel odboru 22 – Financování územních rozpočtů, Ministerstvo   financí ČR

Ing. Barbora Janíčková, ředitelka odboru 47 – Centrální harmonizační jednotka, Ministerstvo financí ČR

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky

Mgr. Zdeněk Zajíček, viceprezident Hospodářské komory ČR, prezident ICT Unie  a místopředseda Rady vlády pro informační společnost

Ing. Marie Kubíková, vedoucí odboru školství, MČ Praha 6

Ing. Eva Janoušková, zástupce ředitele – ředitel sekce ekonomiky a podpory, Kraj Vysočina

Ing. Kamil Válek, tajemník Města Uherský Brod

JUDr. David Bauer, advokát AK Matzner Legal, finanční, správní, občanské a trestní právo

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník úřadu městské části Brno-střed

Mgr. Miloslav Kvapil,  DYNATECH s.r.o.certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Odeslat přihlášku