Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace

Termín

01 / 04 / 2020 9:00

02 / 04 / 2020 14:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace“ je dvanáctým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Klade si za cíl rozvíjet koncepci efektivního řízení ÚSC, dalšího rozvoje a pokroku ve zpracování, uspořádání a využívání dat včetně navazujících procesů. Kromě teoretických a metodických východisek představit také konkrétní, již realizované projekty, případové studie, včetně příkladů dobré praxe z jednotlivých krajů, měst a jejich zřizovaných a zakládaných organizací.

 

Akreditace

Připravuje se pro vedoucí úředníky - průběžné vzdělávání - podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Cena

Účastnický poplatek činí 3 000,- Kč. Pro vedoucí úředníky cena bez DPH - jedná se o akreditovaný vzdělávací program 
- osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d). Ostatní účastníci cena s DPH.

(Cena zahrnuje první a druhý den konference, vstup na VIP společenský večer, informační materiály a  občerstvení). 

 

 

Co odborným seminářem získáte?

Řadu nových informací a odborných příspěvků, sdílení dobré praxe, zkušenosti.
Vedoucí úředníci certifikát o průběžném vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků).

 

Přednáší

1. Blok: Digitalizace - teorie a praxe

Téma: "Digitalizace - evoluce nebo revoluce?"

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan, Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

JUDr. David Bauer, odborník v oblasti účetnictví

Téma: "Výstavba sítě vysokorychlostního internetu v obci – možnost snížení úhrady za služebnost"

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu obcí a měst ČR

Téma: "Krajský úřad 4.0"

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

 

2. Blok: Digitalizace - případové studie

Téma:

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník Úřadu městské části Brno-střed

Téma:

Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka, Projektová kancelář Kraje Vysočina p.o.

Téma:

Ing. Jan Meca, ředitel, Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál,příspěvková organizace

Téma:

Ing. Kamil Válek, tajemník Městský úřad Uherský Brod

 

Letošní ročník konference je opět rozdělen do dvou dnů.

1. den  - odborné přednášky a případové studie

2. den budou probíhat odborné workshopy na téma:

  • Digitalizace a digitální transformace organizace
  • Interní audit a veřejnosprávní kontrola

 

Spolupořadatel konference

 

Mediální partner konference

           

Odeslat přihlášku