Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace

Termín

23 / 09 / 2021 9:00

24 / 09 / 2021 14:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace“
je dvanáctým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Klade si za cíl rozvíjet koncepci efektivního řízení ÚSC, dalšího rozvoje a pokroku ve zpracování, uspořádání a využívání dat včetně navazujících procesů. Kromě teoretických a metodických východisek představit také konkrétní, již realizované projekty, případové studie, včetně příkladů dobré praxe z jednotlivých krajů, měst a jejich zřizovaných a zakládaných organizací.

Kraj Vysočina nám udělil záštitu ZDE

Akreditace

AK/VE-85/2020 - průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky - podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Cena

Účastnický poplatek činí 3 000,- Kč. Pro vedoucí úředníky cena bez DPH - jedná se o akreditovaný vzdělávací program 
- osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d). Ostatní účastníci cena s DPH.

(Cena zahrnuje první a druhý den konference, vstup na VIP společenský večer, informační materiály a  občerstvení). 

 

 

Co odborným seminářem získáte?

Řadu nových informací s aktuálním tématem digitalizace a odborných příspěvků, sdílení dobré praxe a zkušeností.
Vedoucí úředníci certifikát o průběžném vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků).

V úvodu vystoupí Ing. Michal Svoboda, Ph.D. na téma: "Aktuálně k novému zákonu o účetnictví"

 

Přednáší

1. Blok: Digitalizace - teorie a praxe

 

Téma: "Digitalizace - evoluce nebo revoluce?"

Ing. Libor Vašek, předseda Komory certifikovaných účetních a katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze

Ing. Jolana Pražáková, Advanced Accounting s.r.o.            

JUDr. David Bauer, odborník v oblasti účetnictví

 

Téma: "Digitalizace - nástroj efektivího nakládání s majetkem obcí"

Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu obcí a měst ČR

 

Téma: "Krajský úřad 4.0"

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

 

2. Blok: Digitalizace - případové studie

 

Téma: "Trestně právní odpovědnost zastupitelů a úředníků v praxi"

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník Úřadu městské části Brno-střed

 

Téma: "Digitalizace jako přirozená součást strategie sdílených činností Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace"

Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka, Projektová kancelář Kraje Vysočina p.o., Ing. Marcela Kopecká, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

 

Téma: "Digitální škola"

Ing. Jan Meca, ředitel Střední průmyslová škola a obchodní akademie, Bruntál, p.o.

 

Téma: „Digitalizace na úřadě – prakticky – zkušenosti a (ne)úspěchy“

Ing. Kamil Válek, tajemník Městský úřad Uherský Brod

 

Téma: "Poskytuje střednědobý výhled rozpočtu dostatek kvalitních informací o objemu finančních zdrojů na realizaci dlouhodobých strategických záměrů?

Ing. Eva Janoušková, ředitelka Sekce ekonomiky a podpory, Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, Krajský úřad Kraje Vysočina

 

2. den budou probíhat odborné workshopy na téma:

 

"Digitalizace a digitální transformace organizace" - úvod do problematiky, aktuální trendy digitalizace ve společnosti a veřejné správě ČR, zkušenosti z digitalizace agend veřejnoprávních organizací a dopady na jejich činnost.

Odborný garant:

  • Ing. Kamil Válek, tajemník Městský úřad Uherský Brod
  • Ing. Jan Meca, ředitel Střední průmyslová škola a obchodní akademie, Bruntál, p.o.

 

"Vnitřní kontrolní a řídící systém z pohledu teorie a praxe" - úvod do problematiky,  mezinárodně uznávané standardy, legislativa ČR a zkušenosti v veřejnosprávními kontrolami příspěvkových organizací, zaměřenými na jeho prověřování.

Odborní garanti:

  • Ing. Eva Janoušková, zástupce ředitele - sekce ekonomiky, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • Ing. Iva Ďásková, vedoucí oddělení veřejnosprávní kontroly, Krajský úřad Kraje Vysočina
  • Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník Úřadu městské části Brno-střed

 

Spolupořadatel konference

 

Mediální partner konference

           

Odeslat přihlášku