Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace, robotizace a umělá inteligence

Termín

12 / 05 / 2022 9:00

13 / 05 / 2022 14:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava
 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Digitalizace, robotizace a umělá inteligence
je třináctým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Klade si za cíl rozvíjet koncepci efektivního řízení ÚSC, dalšího rozvoje a pokroku ve zpracování, uspořádání a využívání dat včetně navazujících procesů. Kromě teoretických a metodických východisek představit také konkrétní, již realizované projekty, případové studie, včetně příkladů dobré praxe z jednotlivých krajů, měst a jejich zřizovaných a zakládaných organizací.

Kraj Vysočina nám udělil záštitu ZDE

Akreditace

Ministerstvo vnitra ČR - číslo akreditace - AK/VE-175/2022 -  průběžné vzdělávání pro vedoucí úředníky - podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

 

Cena

Účastnický poplatek činí 3 500,- Kč. Pro vedoucí úředníky cena bez DPH - jedná se o akreditovaný vzdělávací program 
- osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d). Ostatní účastníci cena s DPH.

(Cena zahrnuje první a druhý den konference, vstup na VIP společenský večer, informační materiály a  občerstvení). 

 

 

Co odborným seminářem získáte?

Řadu nových informací s aktuálním tématem digitalizace, robotizace, umělé inteligence, odborných příspěvků, sdílení dobré praxe a zkušeností.

Odpovědi na otázky:

•    Jaké je praxe v oblasti digitalizace a robotizace?
•    Jaké jsou vize a očekávání v oblasti umělé inteligence dle předních odborníků z praxe veřejné správy i komerčních organizací?
•    Jaká je v oblasti umělé inteligence právní regulace a jaké podmínky musí splňovat systémy s umělou inteligencí?
•    Jaké místo zaujímá digitalizace a robotizace ve strategii řízení územních samosprávných celků a jejich organizací?
•    Jaké jsou praktické zkušenosti s digitalizací a robotizací a jejím dopadem na   chování lidí a organizací?
•    Jaké nové možnosti a výzvy přináší digitalizace, robotizace a umělá inteligence pro řízení veřejnoprávních korporací?

Vedoucí úředníci certifikát o průběžném vzdělávání pro vedoucí úředníky (podle §20 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků).

 

Přednáší

Zahájení konference a úvodní slovo:

„Proč jsme zvolili téma digitalizace, robotizace a umělá inteligence?“

Ing. Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Mgr. Ing., Zdeněk Kadlec, dr.h.c., MBA, ředitel krajského úřadu Kraje Vysočina
Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

Aktuálně k projektům MFČR: „Aktuální stav prací na novém zákoně ve vztahu k účetním jednotkám veřejného sektoru"
    Ing. Michal Svoboda, Ph.D. – Ministerstvo financí ČR

Aktuální program konference ZDE

1. Blok: Digitalizace - teorie a praxe

Téma:„Od digitalizace k robotizaci aneb jak ve své činnosti využít RPA“

Ing. Libor Vašek, Katedra finančního účetnictví a auditingu VŠE v Praze, člen Komory certifikovaných účetních

Michal Kříž, technický ředitel společnosti HandyBot s.r.o.

Ing. Jolana Pražáková, Advanced Accounting s.r.o., členka Komory certifikovaných účetních         

   

Téma: „Problémy právní úpravy kontroly v zákoně o finanční kontrole“

JUDr. Květoslav Kramář, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i.

JUDr. Miloslava Hálová, Ph.D., výzkumný pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i. 

 

2. Blok: Digitalizace - případové studie

Téma: "Uplatnění škody z pozice poškozeného v trestních kauzách"

Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník Úřadu městské části Brno-střed

 

Téma: „Sdílené služby k řešení zastupitelnosti zaměstnanců v praxi"

Ing. Erika Šteflová, MBA, ředitelka Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o.

Ing. Pavel Mucha, vedoucí odboru vnitřních a sdílených činností, Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o.

 

Téma: "Digitalizace veřejné správy včera, dnes a zítra"

Mgr. Zdeněk Zajíček,  poradce premiéra pro e-government a digitální transformace, předseda představenstva ICT Unie, víceprezident Hospodářské komory České republiky

 

Téma: "Analýza kompetencí pracovníků ekonomických agend vybraných organizací veřejného sektoru"

Ing. Filip Hrůza, Ph.D., vedoucí institutu veřejné správy, Masarykova univerzita Brno

 

Téma: „Dopady digitalizace na rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy"

Ing. Kamil Válek, tajemník Městský úřad Uherský Brod

 

Téma: "Nastavení kontrolního systému SPÚ zaměřeného na minimalizaci rizik při uveřejňování smluv do IS RS"

Ing. Jana Vokřálová, ředitelka odboru veřejných zakázek, Státní pozemkový úřad Praha

Ing. Jan Kourek, vedoucí oddělení ostatních veřejných zakázek

 

Téma: "Příprava na digitalizaci procesů v investiční výstavbě - BIM"

Radek Handa, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina

 

Téma: "Nákupní portál Kraje Vysočina - e-shop pro kraj a zřizované PO"

Ing. Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení, Krajský úřad Kraje Vysočina

 

2. den budou probíhat odborný workshop na téma:

"Bezpapírová finanční kontrola, účetnictví  a Vnitřní řídící kontrolní systém" - úvod do problematiky,  mezinárodně uznávané standardy, legislativa ČR a zkušenosti v veřejnosprávními kontrolami příspěvkových organizací, zaměřenými na jeho prověřování.

Odborný garant:

  • JUDr. David Bauer, advokát

 

Za organizátory konference se těší na Vaši účast

   

 

 

Odeslat přihlášku