Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Sdílené služby 2019+

Termín

21 / 03 / 2019 8:30

22 / 03 / 2019 12:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B krajského úřadu).
 

 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“ je jedenáctým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Hlavním tématem letošní konference jsou "Sdílené služby". Toto téma je zvolené z důvodu jeho aktuálnosti a také na základě kladné odezvy účastníků konference v minulém roce. Na konferenci vystoupí mnoho odborníků, kteří s touto problematikou mají bohaté zkušenosti. 

 

Dvoudenní odborná konference je určena pro představitele krajů, měst, společností a odborníky v oboru. Konference si klade za cíl rozvíjet koncepci sdílených služeb územně samosprávných celků.
 
První den bude probíhat jako celodenní seminář s jednotlivými tématy. Tento celodenní program bude akreditován Ministerstvem vnitra České republiky.

Druhý den budou vytvořeny tři odborné skupiny. Koordinátorem skupiny bude vždy odborník a garant na dané téma. Účastníci budou mít možnost si vybrat kteroukoliv z těchto skupin.
Tematické zaměření skupin:

1) skup. Ekonomika 
Téma: Ekonomika veřejnoprávní korporace
Koordinátor: Ing. Monika Fröhlichová
Garant: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

2) skup. Audit
Téma: Kontrolní mechanismy veřejnoprávní korporace a interní audit
Koordinátor: Mgr. Miloslav Kvapil
Garant: Ing. Blanka Štefanková

3) skup. Digitalizace
Téma: Systém řízení veřejnoprávní korporace
Koordinátor: Ing. Ondřej Jaroš
Garant: Ing. Kamil Válek

 

Akreditace

 

Připravuje se.

 

Cena

 

Celková cena za účast na prvním dni konference činí 2 000,- Kč (Cena zahrnuje první den konference, informační materiály, občerstvení formou rautu během dne). Registrovaní účastníci konference mají vstup na VIP společenský večer a 2. den konference bezplatný. Cena je konečná pro účastníky z řad vedoucích úředníků. Ostatní účastníci  musí k ceně připočítat DPH.

 

Co odborným seminářem získáte?

 

Vedle nových poznatků a znalostí se chystá i akreditace prvního dne konference a tudíž nebude problém započítat si tento den do odborného vzdělávání podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

 

Přednáší

Ing. Erika Šteflová, MBA – Projektová kancelář Kraje Vysočina, p.o., ředitelka Mgr. Ing., Zdeněk Kadlec, dr.h.c., MBA – Kraj Vysočina, ředitel krajského úřadu

Téma: Koncepční řešení sdílených „in house“ služeb pro příspěvkové organizace Kraje Vysočina

Ing. Tomáš Kotyza – Moravskoslezský kraj, ředitel krajského úřadu

Téma: Zkušenosti se sdílenými službami z Moravskoslezského kraje

JUDr. David Bauer, Ministerstvo financí ČR, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví 

Téma: Průkaznost účetnictví v podmínkách sdílených služeb

Ing. Pavel Hrabě, Ministerstvo vnitra ČR, Odbor hlavního architekta eGOV

Mgr. Jitka Logesová + JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., právní kancelář Wolf Theiss 

Téma: Jak na prevenci dopadů Zákona č. 418/2011 Sb. o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v organizacích veřejné správy“ s podtitulem Pro územní samosprávné celky efektivně formou sdílené služby“

Ing. Kamil Válek, Město Uherský Brod, tajemník

Téma: Zkušenosti Města Uherský Brod s budováním sdílených služeb

Ing. Martin Černý, Město Břeclav, vedoucí ekonomického odboru

Téma: Předpoklady pro realizaci centra sdílených služeb – zkušenosti Města Břeclav

Ing. Karel Macků, Město Dačice, starosta 

Téma: KUFZ VPK jako nástroj pro kvalitní Strategické řízení Města Dačice jako veřejnoprávní korporace

Ing. Michal Svoboda, Ph.D., Ministerstvo financí ČR, specialista účetnictví veřejné správy

Téma: Jak personálně zajistit centra sdílených služeb?

 

     

     

 

Mediální partneři

 

          

 

Odeslat přihlášku