Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Sdílené služby

Termín

22 / 03 / 2018 8:30

23 / 03 / 2018 12:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B krajského úřadu).
 

 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“ je již desátým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Hlavním tématem letošní jubilejní konference jsou "Sdílené služby". Na konferenci vystoupí mnoho odborníků, kteří s touto problematikou mají bohaté zkušenosti. 

 

Akreditace

Připravuje se.

 

Cena

Celková cena za účast na prvním dni konference činí 2.480,- Kč (Cena zahrnuje první den konference, informační materiály, občerstvení formou rautu během dne). Registrovaní účastníci konference mají vstup na VIP společenský večer a CROSEUS® DAY bezplatný.

 

Co odborným seminářem získáte?

Vedle nových poznatků a znalostí se chystá i akreditace prvního dne konference a tudíž nebude problém započítat si tento den do odborného vzdělávání podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

 

Přednáší

Mgr. Jana Kranecová, vedoucí oddělení Harmonizace interního auditu, Ministerstvo financí ČR

Ing. Valdemar Adamiš, vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení, Ministerstvo financí ČR

Ing. Pavel Hrabě, Odbor hlavního architekta eGOV. Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Erika Šteflová MBA, ředitelka příspěvkové organizace, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Mgr. Radka Vladyková, starostka města Jesenice

JUDr. David Bauer, ředitel odboru Regulace a metodika účetnictví, Ministerstvo financí

Ing. Michal Svoboda, Ministerstvo financí ČR

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního města Valašské Meziříčí

Ing. Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru informatiky a řízení procesů město Liberec

Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu

 

Program 1. dne konference

Od

Do

Téma

Vystupující

8:30

9:00

 Prezence účastníků

 

9:00

9:30

 Úvodní slovo

 

9:30

10:00

 Činnost Ministerstva financí ČR v oblasti finančního řízení a auditu

Mgr. Jana Kranecová

10:00

10:30

 Budoucnost sdílených služeb z pohledu odboru Hlavního architekta eGovernmentu MV ČR

Ing. Pavel Hrabě

10:30

11:00

 Vztah právních předpisů v oblasti účetnictví a systému právních norem ČR

Mgr. Radka Vladyková a JUDr. David Bauer

11:00

11:30

 Budoucnost účetního výkaznictví pro veřejný sektor 

Ing. Michal Svoboda

11:30

12:00

 Sdílené služby Statutárního města Liberce - sdílení dobré praxe

Ing. Zbyněk Vavřina

12:00

13:00

 Oběd

 

13:00

13:30

Pět let využívání sdílených služeb a prvků korporátního řízení v podmínkách Moravskoslezského kraje

Ing. Tomáš Kotyza

13:30

14:00

 Služba sdíleného vozového parku ÚSC z pohledu zadavatele

Mgr. Ing. Kadlec Zdeněk,  dr. h. c. 

14:00

14:30

 Sdílené služby z pohledu jejich poskytovatele

Ing. Erika, Šteflová  MBA

14:30

15:00

 Sdílené služby v praxi dobrovolného svazku obcí

Ing. Zdeněk Studeník

15:00

16:00

 Panelová diskuse s vystupujícími

 

 

Program 2. dne konference

Připravuje se

 

Kontakty pro konferenci

Ubytování: Jitka Fröhlichová; +420 774 115 230

Bližší informace ke konferenci: Viktor Hřebačka; +420 608 828 812

Odeslat přihlášku