Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací - Sdílené služby

Termín

22 / 03 / 2018 8:30

23 / 03 / 2018 12:00

Místo konání

V areálu sídla Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava (budova B krajského úřadu).
 

 

Konference „Efektivní řízení územních samosprávných celků a jejich organizací“ je již desátým pokračováním cyklu úspěšných odborných konferencí k aktuálním tématům ve veřejné správě. Hlavním tématem letošní jubilejní konference jsou "Sdílené služby". Na konferenci vystoupí mnoho odborníků, kteří s touto problematikou mají bohaté zkušenosti. 

 

Akreditace

Připravuje se.

 

Cena

Celková cena za účast na prvním dni konference činí 2.480,- Kč (Cena zahrnuje první den konference, informační materiály, občerstvení formou rautu během dne). Registrovaní účastníci konference mají vstup na VIP společenský večer a CROSEUS® DAY bezplatný.

Pro přihlášené do 2. února 2018 platí zvýhodněná cena za 1.980,- Kč!

 

Co odborným seminářem získáte?

Vedle nových poznatků a znalostí se chystá i akreditace prvního dne konference a tudíž nebude problém započítat si tento den do odborného vzdělávání podle zákona o úřednících územních samosprávných celků.

 

Přednáší

PhDr. Tomáš Vyhnánek, náměstek ministra financí pro řízení sekce Finanční řízení a audit, Ministerstvo financí ČR

Ing. Pavel Hrabě, Odbor hlavního architekta eGOV. Ministerstvo vnitra ČR

Ing. Erika Šteflová MBA, ředitelka příspěvkové organizace, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Mgr. Radka Vladyková, starostka města Jesenice

Ing. Michal Svoboda, Ministerstvo financí ČR

Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c. ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina

Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního města Valašské Meziříčí

 

Odeslat přihlášku