Registr smluv – odborný akreditovaný seminář

Termín

26 / 11 / 2019 9:00

26 / 11 / 2019 16:00

Místo konání

Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00
 

Seminář je vytvořen tak, aby podal účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností společnosti DYNATECH s.r.o. a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

 

Obsah:


•    Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění
•    Výjimky z povinnosti uveřejnění
•    Sankce zákona
•    Rizika zákona a jak je ošetřit
•    Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv
•    Náprava chybně uveřejněných smluv 
•    Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi
•    Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci
•    Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů
•    Efektivní kontrola uveřejněných smluv

Akreditace

Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem: AK/PV-302/2016.

Cena

Dle §57 zákona 235/2004 o DPH je cena 2 500 Kč – pro úředníky, kteří požadují osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
Pro ostatní účastníky 2 500 Kč + DPH.
Cena zahrnuje: tištěné studijní materiály, drobné občerstvení během celého dne, v poledne oběd.

 

Přednáší

Bc. Petra Kupská, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Odeslat přihlášku