(Plně obsazeno) - Registr smluv – odborný akreditovaný seminář

Termín

19 / 11 / 2019 9:00

19 / 11 / 2019 16:00

Místo konání

Londýnské náměstí 853/1, Brno 639 00
 

Seminář je vytvořen tak, aby podal účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.), Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv a dalších právních předpisů. Současně seminář čerpá z praktických zkušeností společnosti DYNATECH s.r.o. a díky tomu je seminář obsahuje i ukázky nejčastějších rizik a postupů, kterými lze tato rizika odhalovat, napravovat a předcházet jim.

 

Obsah:


•    Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění
•    Výjimky z povinnosti uveřejnění
•    Sankce zákona
•    Rizika zákona a jak je ošetřit
•    Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv
•    Náprava chybně uveřejněných smluv 
•    Praktické tipy a postupy založené na zkušenostech se zveřejňováním smluv v praxi
•    Nastavení procesu uveřejňování smluv v organizaci
•    Uveřejňování smluv pomocí SW nástrojů
•    Efektivní kontrola uveřejněných smluv

 

Akreditace

Seminář je akreditovaný Ministerstvem vnitra České republiky pod číslem: AK/PV-302/2016.

 

Cena

Dle §57 zákona 235/2004 o DPH je cena 2 500 Kč – pro úředníky, kteří požadují osvědčení dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků,
Pro ostatní účastníky 2 500 Kč + DPH.
Cena zahrnuje: tištěné studijní materiály, drobné občerstvení během celého dne, v poledne oběd.


 

Přednáší

Bc. Petra Kupská, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

 

Tento termín je již plně obsazen. Pokud se chcete semináře zúčastnit vyberte si prosím jiný termín.

Odeslat přihlášku