Seminář - Metodika výkonu řídící kontroly - novela zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (prezenční forma výuky)

Termín

21 / 07 / 2020 8:30

21 / 07 / 2020 14:30

Místo konání

Brno
 

Cílem školení je seznámit posluchače s procesy řídicí kontroly vyplývajícími ze zákona  č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se tento zákon provádí a s novelami v této oblasti od 1.1.2020. 

Akreditace

Seminář je akreditován u MV ČR podle §31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC - průběžné vzdělávání úředníků podle §20

Cena

Kč 3 000 pro úředníky - Jedná se o akreditovaný vzdělávací program, osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm.d).

Kč 3 630 pro ostatní účastníky (cena s DPH)

 

Co odborným seminářem získáte?

•    Znalosti legislativy
•    Co to je řídicí kontrola a vnitřní řídicí kontrolní systém
•    Vymezení základních pojmů, které budete potřebovat
•    Funkce ve schvalování řídicí kontrolou (odpovědnosti a kvalifikační předpoklady)
•    Další důležité souvislosti řídicí kontroly (s rozpočtem, účetnictvím, platbami...)
•    Předběžná, průběžná a následná řídicí kontrola
•    Doporučená metodika výkonu řídicí kontroly
•    Auditní stopa
•    Typické nedostatky ve výkonu řídicí kontroly
•    Možnosti výkonu řídicí kontroly (digitalizace)

 

Bližší informace o semináři naleznete ZDE
  

Přednáší

Mgr. Miloslav Kvapil, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě KONZULTANT/EXPERT 
Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě SENIOR

Odeslat přihlášku