Seminář - Registr smluv (prezenční forma výuky)

Termín

06 / 08 / 2020 08:30

06 / 08 / 2020 14:30

Místo konání

Brno
 

Seminář je vytvořen tak, aby podal účastníkům komplexní přehled o problematice, která se týká zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také „zákon o registru smluv“). Obsah semináře je vytvořen na základě zákona o registru smluv, jeho novely (zák. č. 177/2019 Sb.) 

Akreditace

Odborný akreditovaný seminář AK/PV-302/2016 - Seminář je akreditován u MV ČR podle §31 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC - průběžné vzdělávání podle §20

Cena

Kč 3 000 pro úředníky (cena bez DPH) -  osvobozeno od DPH dle § 57 odst. 1 písm. d)

Kč 3 630 pro ostatní účastníky (cena s DPH)

Co odborným seminářem získáte?

  • Shrnutí povinností vyplývajících ze zákona – povinné subjekty, uveřejňované dokumenty, způsob uveřejnění

  • Výjimky z povinnosti uveřejnění

  • Sankce zákona

  • Rizika zákona a jak je ošetřit

  • Nejčastější pochybení při uveřejňování smluv

  • Náprava chybně uveřejněných smluv

 

Bližší informace o semináři získáte ZDE

Přednáší

Bc. Petra Kupská, certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Ing. Monika Fröhlichová, MSc., certifikovaný interní auditor ve veřejné správě

Odeslat přihlášku