Školení zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - zaměření na Dobrovolné Svazky Obcí (DSO)

Termín

04 / 12 / 2019 9:00

Místo konání

Londýnské náměstí 853/1, Brno, 639 00
 

Dne 16. 5. 2019 vešla v platnost novela č. 126/2019 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Novela nabyde účinnosti dne 1.1.2020

Jednou ze zásadních změn, které novela přináší dle § 9a Působnost dobrovolných svazků obcí odst. (3) je, že „Dobrovolné svazky obcí jsou povinny vytvořit systém finanční kontroly podle tohoto zákona, kterým zajistí finanční kontrolu jak svého hospodaření, tak i hospodaření jimi zřízených příspěvkových organizací. Současně zajistí prověření přiměřenosti a účinnosti tohoto systému a pravidelně, nejméně jednou ročně, jeho hodnocení.“

Jelikož novela bude účinná již od začátku roku 2020, doporučujeme se na její dopad připravit již nyní, a proto jsme připravily školení, které je vytvořeno na míru DSO.

 

Obsah školení:

-    Související legislativa
-    Řídící kontrola a VŘKS
-    Vymezení základních pojmů, které budete potřebovat
-    Funkce ve schvalování řídící kontrolou (odpovědnosti a kvalifikační předpoklady)
-    Další důležité souvislosti řídící kontroly (s rozpočtem, účetnictvím, platbami..)
-    Předběžná, průběžná a následná řídící kontrola
-    Doporučená metodika výkonu řídící kontroly
-    Auditní stopa
-    Typické nedostatky ve výkonu řídící kontroly
-    Možnosti výkonu řídící kontroly (digitalizace)

 

Akreditace

Školení je akreditováno u Ministerstva vnitra České republiky.

AK/PV-118/2013

AK/VE-91/2013

 

Cena

Celková cena za účast na školení činí 1 900,- Kč (cena zahrnuje vstup na školení, informační materiály, občerstvení po celou dobu školení včetně oběda). Cena je konečná pro účastníky z řad vedoucích úředníků a úředníků (dle výše zmíněných akreditací). Ostatní účastníci  musí k ceně připočítat DPH.

 

Odeslat přihlášku