Dotace EU

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) jsme získali dotace v souladu s cíli programu podpory OP PIK ICT a sdílené služby na projekt

CROSEUS – finanční řízení a kontrola

Registrační číslo projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000126

Cílem připravovaného projektu je podpořit vývoj SW produktů s následujícími vlastnostmi:

  • Finanční řízení a kontrola (finanční plánování, schvalování, monitoring a hodnocení finančních operací).
  • Veřejnoprávní korporace a její zřízené a založené organizace.
  • Hostované řešení (cloud) a dostupnost aplikací prostřednictvím internetu z široké škály zařízení (PC, tablety, mobilní telefony).
  • Rozvoj stávajícího SW CROSEUS tak aby byl implementovatelný v prostředí veřejnoprávní korporace a podporoval více organizační přístup ve vztahu nadřízený – podřízený.
  • Změna technologie z nepodporovaného MS Silverlight na moderní webovou technologii s podporou mobilních zařízení.
  • Vývoj nových a rozvoj stávajících SW řešení pro podporu komunikace v rámci skupiny organizací, analýzu a hodnocení finanční situace jednotlivých organizací a celku.
  • Rozvoj procesů pro pravidelné a průběžné monitorování, auditování a informovaní o stavu procesů finančního řízení a kontroly jednotlivých organizací a celku